header-logo.svg

Sözleşme Fesih ve İade Koşulları


SÖZLEŞMENİN FESHİ

 1. Aşağıdaki hallerde kiralayan kira sözleşmesini feshederek aracı geri alma ve ayrıca aşağıdaki cezai şartı talep etme hakkına sahiptir. , 

 • Kiracının ya da aracı tahsis ettiği sürücünün kastı veya çok ağır kusuru sonucu araçta hasar meydana gelmesi veya çalınması, 

 • Aracın bir suça karışması,

 • Kiracı tarafından aracın bir parçasının kullanılmış ya da yan sanayi bir parça ile değiştirilmesi,

 • İşbu sözleşmeye aykırı hususların bildirilen süreye rağmen giderilmemesi,

 • Kira bedelinin ödemesi konusunda meydana gelecek olan her türlü gecikmede,

 1. Kiracının kiraya veren ile başka konularda hukuki ihtilafının ortaya çıkması halinde. 

 

ARAÇLARIN İADESİ

 1. Kiraya verilen araçlar, -sözleşme de başka bir şekilde kararlaştırılmadıkça- aldığı yerde kiraya verene teslim edilecektir.

 2. Sözleşmenin kiraya veren tarafından feshedilmesi halinde, fesih tarihinden  araçların kiracı tarafından teslim edildiği ya da kiraya veren tarafından el konulduğu tarihe kadar kiracının işbu sözleşmeden doğan sorumlulukları aynen devam edecek, buna karşılık kiraya verenin sorumluluğu feshin kiracıya ulaştığı anda sona erecektir.

 3. Sözleşme uzatıldığı taktirde uzatma süresi ve varsa yeni şartlar yazılı olarak belirlenecektir.

 4. Araçların iadesi sırasında tespit edilecek olan,

 • Kasko sigortasından tahsil edilmesi mümkün olduğu halde kiracının bildirmemesi nedeni ile kasko teminatlarından karşılanmayacak olan  hasar bedelleri,

 • Sürücü hatasından kaynaklanan arıza bedelleri,

 • Garanti kapsamına girdiği halde zamanında bildirilmediği için garantiden karşılanamayacak olan arıza bedelleri,

 • Kiraya verenin bilgisi ve muvaffakatı dışında yan sanayi ya da kullanılmış parça ile değiştirilen parçaların bedelleri,

 • Araçta bulunması gerekir iken eksik olduğu anlaşılan parça ile alet ve avadanlık bedelleri,kiraya veren tarafından derhal kiracıya fatura edilecek ve kiracı da bu bedeli 7 gün içerisinde kiraya verene ödeyecektir. Ancak normal kullanımdan kaynaklanan eskime ve aşınma bu maddenin dışındadır.

7/24 Müşteri Destek

Aklınıza takılan tüm soru ve sorunlar için bize ulaşabilirsiniz

Hemen
Teklif
Alın
Hemen Teklif Alın